Presentació

Educador@s de Girona

Educador@s de Girona que té per objectiu crear un espai comú a la xarxa de les educadores i educadors amb “segell” gironí.

Seguint la tendència europea que tendeix a crear un espai comú, que sense nom oficial encara, hom anomena Acció Social i que agruparà tots els agents que es mouen en aquest camp, nosaltres hem cregut oportú agrupar sota el paraigua d’aquest bloc i amb el nom d’Educador@s de Girona, a tots aquells que per damunt de tot senten que són i que practiquen l’educació des de qualsevol àmbit i des de qualsevol nivell formatiu i que tenen alguna mena de lligam amb les terres gironines.

No pretenem substituir res, el nostre ànim està en complementar i crear sinergies.
Ara ens pots seguir des del Facebook: https://www.facebook.com/educagirona


------------------------------------