divendres, 17 de juny de 2016

La Geografia de l’Animació Sociocultural a Catalunya


La Dra. Anna Planas Lladó impartint la sessió informativa a l'aula del CEESC gironi. Foto: Rubèn Fornós Casares

Aquest dimecres 15 de juny el CEESC va oferir a Girona la càpsula formativa: La Geografia de l’Animació Sociocultural a Catalunya, impartida per la Dra. Anna Planas Lladó.

La doctora Planas en la seva intervenció va emmarcar l’animació sociocultural com a metodologia compartida per diversos professionals i adreçada a diversos col·lectius i també com acció de projectes específics d’animació sociocultural. És en aquest segon aspecte en el que es basa el mapa de l’Animació Sociocultural (ASC) a Catalunya que s’està elaborant a través de la Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT).

Aquesta coodinadora pretén compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb aquest àmbit, metodologia i pràctica sociocultural, a més de facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn. En ressalta la dimensió educativa i en fa èmfasi en la importància de l’educació en valors que proporciona en aquests processos.

La CASC_CAT també pretén visualitzar la dimensió política i de transformació social que hi ha d’haver en tot procés i pràctica d’ASC perquè respongui plenament al sentit i la finalitat que la defineixen i, finalment, Identificar un espai d’intervenció on conviuen molts professionals, més enllà dels estrictament definits com animadors socioculturals. Aquest fet és vist com una riquesa que permet enriquir el discurs a partir de la suma de les diferents perspectives. 

És en aquest darrer aspecte, que un dels projectes que està duent la CASC_CAT és el Mapa de l’Animació Sociocultural. En aquest es pretén localitzar en el territori qui i de quina manera s’està treballant en el camp de l’animació sociocultural, amb la finalitat de tenir una eina de comunicació per tal de facilitar el treball en xarxa.

Qualsevol empresa, entitat, institució, servei que utilitza la metodologia de l’Animació Sociocultural, es pot inscriure al mapa a fi de compartir tasca, projectes… D’aquesta manera dóna a conèixer el seu projecte i es pot relacionar amb altres que treballen en el mateix camp per tal de promoure relacions laborals, treballar en xarxa i establir sinèrgies.

I aquest projecte i el mapa resultant que es pot consultar al web http://cascat.org/ és el que ha presentat en aquesta càpsula formativa la doctora Planas, que forma part de la coordinadora CASC_CAT juntament amb animadors i animadores socioculturals, associacions, Universitats, Cicles Formatius i en definitiva amants de l’ASC de tota Catalunya.

Si voleu més informació o esteu interessats en formar-ne part podeu dirigir un correu electrònic coordinadorasociocultural@gmail.comÉs doctora en Pedagogia per la UdG i actualment coordina els estudis d’Educació Social d’aquesta universitat.


Una altra imatge de la càpsula La Geografia de l'ASC a Catalunya. Foto: Rubèn Fornós Casares


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada