dissabte, 16 de gener de 2016

Creació i denominació del nou Departament de Treball, Afers Social i Famílies

El Decret 2/2016 canvia el nom del Departament de Benestar Social i Família pel de Treball, Afers Socials i Famílies i li atribueix les competències següents:
 • Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.
 • Les polítiques d'igualtat.
 • La política de joventut.
 • La política de la gent gran.
 • Les famílies, la infància i l'adolescència.
 • La política d'immigració i suport a la migració catalana.
 • La política de gais, lesbianes,bisexuals, transgèneres i intersexuals
 • L'acolliment i les adopcions.
 • La política de les persones amb discapacitat i dependències.
 • Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
 • Les polítiques per a la inclusió social.
 • L'acció comunitària.
 • La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.
 • La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
 • Les relacions laborals i la inspecció de treball.
 • Les polítiques d'ocupació i la intermediació laboral. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s'exerciran en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d'Ensenyament.
 • L'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.
 • Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Els organismes adscrits al nou Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici dels que es puguin adscriure amb posterioritat, són: l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consorci de Formació Contínua.

Durant els propers dies el portal del Departament anirà adaptant-se per oferir tota la informació relacionada amb les noves competències. Fins aquell moment, podeu accedir a la informació sobre els àmbits d’actuació relacionats amb Treball a través d’aquest enllaç.

Foto: Dolors Bassa relleva Neus Munté al capdavant de la conselleria d'Ocupació, Afers socials i famílies / CÈLIA ATSET

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada