dijous, 23 de juliol de 2015

ACTA DEL JURAT DEL SEGON CONCURS DE CONTES I RELATS CURTS PER EDUCAR EN VALORS

El passat mes de juny es va constituir el Jurat del Segon concurs de contes i relats curts per educar en valors que convoca el CEESC i que està promogut per la seva delegació gironina.

Tal com preveuen les bases d'aquest concurs, la Junta de Govern del CEESC va nomenar dues educadores socials col·legiades amb responsabilitats dins el col·legi: Cati Hernández Cano i Meri Raurich Moreno, ambues són membres de la junta gironina del CEESC; i una educadora social col·legiada sense responsabilitats dins el col·legi: Lídia Puigvert Vilert, autora d'un dels contes que surten publicats en el llibre corresponent a la primera edició d'aquest concurs.

Jurat del Segon concurs de contes i relats cuts per educar en valors.
D'esquerra a dreta: Meri Raurich, Lídia Puigvert i Cati Hernández. Foto: Jordi Iglesias.

Finalment, aquest passat 11 de juliol es va reunir el Jurat, assistit per Jordi Iglesias, secretari de la delegació gironina del CEESC que va aixecar acta, essent aquest el resultat de la mateixa.

Acta del jurat del Segon concurs de contes i relats curts per educar en valors

A Girona, a 11 de Juliol de 2015, es reuneixen a la seu del CEESC de Girona els membres del jurat del 2n Concurs de contes i relats curts per educar en valors “Coneix els teus drets”, i que són: 
 • Cati Hernández Cano
 • Lidia Puigvert Vilert
 • Meri Raurich Moreno
actuant com a secretari sense vot:
 • Jordi Iglesias Mateo
Desprès de deliberacions diverses acorden:

1r. Fer constar que s’han presentat al concurs un total de 18 contes.

2n. Que els 18 contes presentats tenen molta qualitat i, per tant, tots formaran part del llibre 
resultant del concurs.

3r. Els contes que es publicaran amb motiu del Segon concurs de contes i relats curts per educar 
en valors “Coneix els teus drets” són:
 • Aigua de tempesta de Joan Dueñas
 • Arnau de Marta Curto
 • Canyes de sucre i betum d’Elena Montiel
 • La cova dels drets de Clara Romaní
 • En Jan i la Mireia de Margarida Solà
 • La cançó d’en Bru de Pilar Serrat
 • La foguera de la pau de Mireia Gasull i Eva Fernández
 • La presó de Toni Rubió
 • L’elefanteta Iris de Familia Acollidora
 • Les tisores màgiques d’Anna Montes i Arantxa Perales
 • Pluja de Sara Martínez
 • Relat curt d’una tutoria de veritat de Pep Plana
 • Remença d’Ignasi Soler
 • Samrawit de Marta Fos
 • Sense gep d’Ariadna Peña
 • Tabita, vine amb mi de Mercè Gil
 • Un cop de mà d’Ariadna Peña
 • L’alegria del romaní de Noelia Muñoz
Sense altres temes a tractar, es tanca la sessió.
I perquè així consti a tots els efectes firmo aquesta acta a Girona el 20 de juliol de 2015

Jordi Iglesias, secretari

Amb el Vist i Plau de les components del Jurat: Cati Hernández, Lídia Puigvert i Meri Raurich.

Lliurament de premis

L'acte de lliurament de premis està previst per al 20 de novembre de 2015, coincidint amb la data de commemoració de la Covenció dels drets de la infància, on també es presentarà el llibre de contes resultat d'aquesta convocatòria en un acte a celebrar a la seu del CEESC a Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada