divendres, 3 d’abril de 2015

Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats

ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Benestar Social i Família adreçades a les entitats de serveis socials i d'altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de la gent gran activa; infància i adolescència; immigració; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat; joventut, i igualtat i nodiscriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d’una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l’altra.

Accés a l'Ordre: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411105.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada