dimecres, 29 d’abril de 2015

Les petites entitats podrien quedar totalment exemptes de l'Impost de Societats

Continuen les diferents gestions per a evitar que l’impost de societats esdevingui un llast per a les petites entitats. Segons informacions del portal Xarxanet.org, el ministre Montoro, en una interpelació al congrés dels diputats, va mostrar la seva predisposició a trobar un acord per “alliberar” de la presentació de l’Impost de Societats a les petites associacions.

El passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro es va mostrar obert a revisar l’obligació de presentar l’Impost de Societats per part de les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguin activitat econòmica.

La interpelació va ser presentada pel grup parlamentari de CiU el passat 22 d'abril i definia les petites entitats com aquelles que tinguin uns ingressos anuals menors de 100.000 euros, amb independència que provinguin de rendes exemptes (subvencions, donacions, quotes de socis...) o d’activitat econòmica.

Aquesta seria una molt bona notícia per al sector associatiu, però encara cal esperar a que es formalitzi oficialment.

La interpel·lació de CiU parteix de la detecció d’una doble problemàtica:
L’actual marc fiscal encara obliga moltes entitats petites a fer l’impost de societats i, per tant, a portar una comptabilitat de doble partida.
Moltes entitats, amb independència del seu volum pressupostari, es veuen igualment obligades pel fet de tenir activitat econòmica.

Tal com ja han denunciat les entitats del Tercer Sector, CiU entén que lestraves burocràtiques derivades de la presentació de l’Impost poden, en molts casos, posar en risc la supervivència de les entitats o bé portar-les a infringir la normativa.

CiU reconeix que la rectificació parcial que ja va fer el Govern va ser positiva però insuficient perquè, tal com va recordar el diputat català Sánchez i Llibreal Ple del Congrés, l’actual norma encara estaria perjudicant unes 50.000 entitats a tot l’Estat, entre elles entitats com ara les ampes, etc.

En aquest sentit, va denunciar que encara hi ha moltes entitats petites que queden sotmeses a presentar l’Impost de Societats com si fossin –en paraules del diputat- “una empresa del Ibex 35 que factura 30.000 milions d’euros”.

Per corregir aquesta situació, la interpel·lació de CiU proposa una nova reforma de la normativa en el sentit que:
  • Es recuperi el límit dels 100.000 euros, en lloc del de 50.000€ actualment vigent.
  • S’elimini la distinció entre rendes exemptes i no exemptes pel que fa a aquesta xifra d’ingressos de manera que totes les entitats que tinguin ingressos inferiors als 100.000 euros quedin exemptes, tant si fan activitat econòmica com si no.
Segons CiU, questa exempció podria aplicar-se a totes les entitats sense afany de lucre sempre i quan:
  • La totalitat dels ingressos obtinguts es destini a les finalitats pròpies de l’entitat.
  • L’exercici dels càrrecs de la Junta s’exerceixi sempre a títol gratuït. 
La resposta del ministeri

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va respondre la interpel·lació en el Ple del passat dia 22 d’abril, anunciant la seva bona predisposició per revisar la normativa a fi d’evitar que les entitats més petites es vegin perjudicades per una norma que, segons el ministeri, no tenia afany recaptatori ni pretenia perjudicar el teixit associatiu.
Tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una de estas entidades deja de ser tan pequeña y pasa a disponer de medios suficientes como para cumplir lo que no deja de ser una tarea burocrática, que es a efectos de control, no una tarea recaudatoria obviamente. Por tanto, le muestro nuestra disposición para encontrar esos puntos de acuerdo.
Cristóbal Montoro, 22 d'abril de 2015.
Segons el ministre, el Govern està obert a “qualsevol possibilitat de realitzar un nova modificació durant la tramitació del projecte de llei”.

Si voleu, podeu llegir la informació completa al portal Xarxanet.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada