dijous, 12 de març de 2015

ASSOCIACIÓ ESFERA: serveis de benestar biopsicosocial

L'Associació Esfera és una entitat gironina que es dedica a prestar atenció terapèutica i socioeducativa a víctimes de violència, sobretot menors.

Per donar-la a conèixer deixem que sigui ella mateixa qui ens expliqui qui la composen, què i com ho fan, a qui s'adrecen, i com contactar-hi.

Qui som i que fem?

L'Associació Esfera neix fruit de la convergència de diferents professionals de l'àmbit de la psicologia, del treball social, de la salut, de la fisioteràpia, de món educatiu i del pedagògic, amb la intenció de realitzar atenció integral adreçada al conjunt de la nostra societat i molt especialment als menors que pateixen o han patit algun tipus de violència (violència familiar, violència de gènere, assetjament escolar, abús sexual infantil, explotació...)

De forma general, es contempla des de l'Associació la realització de diferents espais d'atenció: fisioteràpia, atenció psicològica: individual, familiar i de parella, i atenció social; on queda inclosa l'atenció assistencial i l'atenció socioeducativa.

La finalitat de la nostra Associació és oferir atenció fisiopsicosocial i assistencial a la població del nostre territori, centrant-nos específicament en col·lectius que presentin major vulnerabilitat.

La nostra associació pretén que tota dona, nen o nena que hagi estat víctima de la violència i presenti conseqüències psicològiques rebi un tractament especialitzat, gratuït, immediat i de qualitat.

Missió

Dotar als professionals, les famílies i infants de les estratègies que permetin el bon tracte i l’establiment de relacions fetes des del bon vincle. Ajudar a establir els mecanismes de prevenció, detecció i intervenció necessaris, evitar situacions de risc i proporcionar l’acompanyament terapèutic i educatiu convenient que ajudi en el foment d’una vida saludable dels nostres nens i adults.

Visió

L'Associació promourà la millora de la qualitat de vida de les persones, basant-se en la definició que fa l'OMS (1948) sobre el concepte de salut: "Un estat de complert benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia o dolor", així com també promourà l'ajuda, l'acompanyament i la defensa dels interessos d'aquells col·lectius en risc degut a la situació de violència, així com oferir l'atenció terapèutica, educativa i social necessària pel procés de recuperació de l'individu.

Valors

Optimisme, entusiasme, capacitat de treball

Responsabilitat professional i social

Equip socioeducatiu

Una treballadora social: Rebrà la primera demanda dels professionals que deriven, així com de les entitats, familiars, responsables del menors que detectin una situació de violència, així com la necessitat de fer un tractament integral i especialitzat. Es coordinarà amb els diferents professionals dels serveis sanitaris, judicials i dels diferents serveis especialitzats d'atenció a la dona i als nens i nenes i orientarà a les famílies en tot el procés de recuperació terapèutica. Juntament amb la resta de l’equip realitzarà els tallers preventius a les escoles i instituts, a demanda del professorat i de les AMPA’s i altres entitats que treballin amb menors.

Dues professores/pedagogues: Estableixen un programa adaptat a les necessitats educatives del menor conjuntament amb l’equip del centre: classes de reforç escolar, derivació terapèutica, entrevistes amb els pares del menor. També realitzen les respectives coordinacions amb el centre escolar. Recullen la demanda de formació preventiva que els arribi des del centre educatiu. La intervenció dels pedagogs pretén atendre a aquells infants que, o bé necessiten un suport i orientació en la realització de les tasques escolars o en l’adquisició de nivells superiors, o bé no disposen d’un acompanyament extraescolar regular per part de la família (principalment a causa de les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar). Es treballa conjuntament amb l’escola i la família, desenvolupant una tasca complementària i coordinada amb tots els agents educatius de l’entorn dels infants. La finalitat és la creació d’entorns que facin avançar la societat i aportin noves solucions estratègiques que sumin i multipliquin.

Un educador social: Realitzarà una primera valoració del menor, així com de tota la unitat familiar juntament amb la treballadora social. Intervé en el tractament dels menors juntament amb la psicòloga i realitzarà els grups socioeducatius amb els joves. Treballarà amb les famílies i amb els professionals de la xarxa social del menor, per oferir eines que afavoreixin la recuperació de la violència, així com establir conjuntament amb l'equip estratègies d'intervenció des d'un enfocament educatiu alhora que preventiu a nivell comunitari / familiar i individual.

Aquest professional juntament amb la resta de l’equip realitzarà els tallers preventius a les

Equip terapèutic

Dues psicòlogues (adults i nens): Avaluaran l'estat psicològic en què es troben i la demanda que presenten els menors, donant-li l'opció al menor a que defineixi i formuli inicialment les seves pròpies prioritats d'intervenció, per tal d'esbrinar quin tipus d'intervenció seguir en funció de les seves necessitats reals. La intervenció amb el menor estarà consensuada en tot moment amb els altres professionals (educadors, professors i tutors) per tal d'intervenir de manera eficaç per pal·liar les conseqüències del maltractament, enfocar la intervenció de manera preventiva, i disminuir els indicadors de risc i augmentar els factors de protecció. Tota la informació s'integrarà en el Pla de Millora. La intervenció pretén també incidir en millorar l’entorn més immediat del menor que serà un dels principals elements de seguretat i protecció futura En el treball terapèutic amb els menors es tindrà en compte la intervenció de professionals que treballen en serveis especialitzats d’intervenció en violència o que estan especialitzats en el treball amb nens i adolescents.

Dos fisioterapeutes: Realitzarà un primer diagnòstic de les patologies o símptomes físics a tractar i d’aquells més somàtics amb la finalitat d’establir el programa preventiu o rehabilitador idoni i fer una previsió aproximada de les sessions necessàries que incideixin en la recuperació física i emocional del menor. En moltes ocasions les malalties físiques són el resultat d'un desequilibri emocional que persisteix a través del temps. Les malalties psicosomàtiques són produïdes per somatitzacions de l'individu, quan la relació ment-cos es veu alterada a causa de les emocions i sentiments negatius, modificacions del cicle vital o situacions d'alt impacte emocional, les quals produeixen estrès, que pot representar-se en forma de símptomes o malalties físiques. Per aquest motiu, es considera imprescindible alhora de pal·liar i prevenir seqüeles pròpies de la situació de violència oferir un tractament fisioterapèutic individualitzat i adaptat a les necessitats que presenti el menor.

Una logopeda: La logopèdia és una disciplina que es basa en la reeducació del llenguatge , la parla, la veu i la motricitat orofacial , per tal de facilitar la comunicació . El tractament més formal dels diferents trastorns que pugui presentar el menor sol fer-se a través de la intervenció de logopèdia. En els trastorns de pronunciació o fonològics, la intervenció directa del logopeda amb el nen en sessions estructurades és molt eficaç. El tractament inclou un entrenament en la producció de sons mitjançant ajudes visuals (gesticulació manual o símbols que il·lustren la forma correcta de pronunciar) i la imitació del model (logopeda). També s’inclouen exercicis per resoldre les confusions entre diferents fonemes. Pel que fa als altres trastorns del llenguatge (expressió, comprensió o mixt) sembla que la millor opció, en general, passa per combinar el tractament de logopèdia individual amb la intervenció mitjançant la col·laboració de la família. En aquest últim cas, el logopeda o professional, després d’identificar el problema i marcar els nens.

Equip de suport

Una instructora de ioga (grups d’adults i nens): El ioga, amb les seves diverses pràctiques físiques, espirituals, té grans beneficis en el benestar integral. El ioga és un sistema holístic que treballa en tots els plànols. En el físic, entre altres coses, et fa més conscient dels ritmes i necessitats naturals del cos, enforteix els músculs i ossos, retarda el procés d'envelliment, augmenta l'energia vital, dóna flexibilitat i equilibri, oxigena i neteja els òrgans, beneficia el sistema cardiovascular, endocrí, digestiu i respiratori, obre els canals energètics i equilibra els chakras. En el plànol mental disminueix l'estrès, afavoreix la concentració, la capacitat de raonament i aixeca l'ànim. També aporta harmonia interior, millorant els cicles de son, disminueix l’agressivitat, ajuda a disminuir l’estrès i ajuda a la superació de pors i al pensament positiu.

Una preparadora física i experta en nutrició: Realitzar exercici físic sempre és beneficiós, tant a nivell físic com psicològic. Segons els grups d’edat, les experiències prèvies, la relació amb el propi cos i la limitació física, la pràctica esportiva ens aportarà uns beneficis o uns altres, però sempre ajudarà a sentir-se millor amb un mateix.

Per als més petits, realitzar algun tipus d’activitat física els ajuda a crear un hàbit i augmentar la seva responsabilitat. A més, com que es realitza en forma de joc, aprenen a seguir regles. Per la mateixa raó, els nens comencen a ser més col·laboradors i més cooperatius. Per últim, la pràctica esportiva estimula en els nens la higiene i la salut i els ajuda a millorar l’autoestima.

En l’edat adulta, la feina, la casa i la família ocupen gran part del temps. Tot i així, és important trobar una estona diària per fer una mica d’exercici. La gent adulta acostuma a portar una vida molt sedentària i volen començar a practicar esport per evitar problemes posturals i possibles patologies. Per a això és important apostar per treballs amb el propi pes corporal i imitar moviments per als quals el cos està programat.

Per últim, entre la gent gran és molt important mantenir un nivell de força i de massa muscular òptim, així com un nivell de mobilitat i d’amplitud de moviments globals molt bo per evitar caigudes que provoquen fractures. En aquest grup d’edat també és molt important incidir en la osteoporosis, la degeneració òssia muscular. Amb l’activitat física i el treball de força muscular i d’impacte, es pot estimular la millora de la densitat mineral òssia.

Una art terapeuta: Entre els beneficis de l’Artteràpia, es rescaten la millora de la salut física i mental, la integració de cos, emoció i raó, la creació d'espais d'iniciativa i participació, l'amplitud de llenguatges de comunicació, la promoció de noves formes de relació i la flexibilitat i fluïdesa com a recursos d'autocura. En termes generals podem enumerar alguns beneficis que es donen en el treball de l’artteràpia: Facilita la verbalització de les emocions a través de l'exploració artística, propícia processos de creació i transformació, ajuda a resoldre conflictes i problemes, a entendre comportaments i contenir emocions desbordants, a organitzar la confusió emocional i el caos i a alleugerir l’estrès i a incrementar l'autoestima i la consciència personal. Al ser una eina creativa, impulsa una forma de comunicació no verbal, la qual explora la capacitat de comunicar-se lliurement, de manera no coercitiva, per tant, la persona té una percepció precisa de quins són els seus veritables sentiments, permetent un procés d'auto-coneixement i auto-acceptació.

Un advocat: Assessorament de tot tipus de qüestions legals i administratives. Assessorament a l’entitat i gestió comptable i de màrqueting-

I altres professionals d’ajuda al benestar:

Una terapeuta Mindful Eating i Mindfulness, una terapeuta de tantra i reiki...

Com ens podeu trobar i/o contactar:

ESPAI SOCIOEDUCATIU I PSICOTERAPÈUTIC: Carretera Taialà 18 - baixos · 17007 Girona

ESPAI FISIOTERÀPIA REHABILITADORA: Carrer Miguel Hernández, 3 - baixos - 17007 Girona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada