dimarts, 3 de febrer de 2015

PRONUNCIAMENT DE L’OBSERVATORI DELS DRETS DELS INFANTS AL PLA DE SUPORT PER JOVES EXTUTELATS

L’any 1994 va néixer el primer Pla Interdepartamental adreçat als joves en arribar a la majoria d’edat. Pioner tant a l’Estat com a Europa , al Pla l’han definit un seguit de programes que poc a poc s’han anat ampliant fins a desembocar en l’actual Àrea de Suport al Jovent tutelat i extutelat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

Al llarg d’aquests anys han estat més de 7.300 joves acollits als seus programes, i dels quals es pot destacar uns excel·lents resultats pel que fa a la plena integració social, com així queda palès en els estudis realitzats. 

Davant el 20è aniversari de la creació del primer Pla Interdepartamental, L’Observatori dels Drets de la Infància fa un pronunciament de suport a la trajectòria del Pla de Majors i l’Àrea de Suport al Jovent tutelat i extutelat en els seus 20 anys de funcionament i remarca la importància de seguir, mantenir i millorar l’acompanyament de tot aquest col·lectiu un cop deixa el sistema de protecció i assoleix la majoria d’edat. 

.Des del convenciment que tenim l’obligació de formar joves amb la màxima capacitat d’integració a la societat i més encara quan tenen una especial situació social, que fa necessari la seva entrada en el sistema de protecció, reconeixem la importància que aquest programa té en l’acompanyament a l’emancipació i l’ autonomia. I a l’hora, apostem per ampliar a tots els actors i estaments socials el poder mantenir i millorar els serveis de recolzament tècnic i suport, fins arribar a la totalitat de joves que deixen el sistema de protecció al nostre país, amb la finalitat d’aconseguir la seva inserció social i laboral plena, en un context de promoció del creixement personal. 

Tot remarcant la importància de destinar recursos que puguin facilitar el retorn a una via de formació, desenvolupament personal i de relació que puguin restablir i mantenir els processos d’emancipació que facin a les persones autònomes i es puguin desenvolupar plenament. 


Barcelona, desembre de 2014

Observatori dels Drets de la Infància

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada