dimecres, 11 de febrer de 2015

Convocat un nou curs on-line de Reforç Escolar per al proper 17 de febrerEl proper dimarts 17 de febrer de 2015 tindrà lloc una nova edició del curs de Reforç Escolar impartit en modalitat on-line per l’Escola l’Empordà.

Aquest curs s’adreça a monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar els infants en el seu crei­xement, així com també als pares i mares, on segur que amb aquest curs hi poden trobar una petita ajuda en aquesta apassionant tasca d’ajudar a créixer els seus fills i filles. 

Amb aquest curs es pretén donar als alumnes les bases del què entenem per Reforç Escolar o estudi assistit, quina és la funció del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i quins són els principals recursos per portar a terme amb èxit aquesta tasca, però sobretot la reflexió de que es pot ajudar de debò a créixer com persona i com estudiant els alumnes als quals se’ls hi ha confiat la tasca del seu reforç escolar

Els alumnes que superin amb èxit el curs obtindran el diploma i el carnet de monitor i monitora especialitzats en Reforç Escolar. 

Es tracta d’un títol propi emés per una escola oficial d'educadors i educadores en el lleure. 

El curs consta de 8 mòduls formatius:
 1. El monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar 
 2. L’acompanyament dels infants i els adolescents 
 3. Trets de la personalitat, la individualitat 
 4. Trets de la personalitat que podem treballar específicament 
 5. Resolució de conflictes 
 6. Motivació per al treball i l’estudi 
 7. La cultura de l’esforç 
 8. Dificultats i trastorns de l’aprenentatge
Mitjançant els quals es pretén que l’alumne adquireixi aquestes competències:
 • Adquisició del coneixement de les funcions del monitor i la monitora especialitzats en reforç escolar i de les actituds que calen per dur-les a la pràctica.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per fer el seguiment correcte dels alumnes, dissenyar el seu projecte personal i la seva avaluació.
 • Capacitat per treballar diversos aspectes de la personalitat dels alumnes que l’ajudin a ser-ne conscient de la mateixa i a millorar els dèficits i po­ten­ciar-ne les capacitats.
 • Capacitat per resoldre les situacions de conflicte que es puguin produir.
 • Adquisició de coneixements, aptituds i actituds per motivar i treballar amb infants i joves i comunicar-se amb els agents educatius que l’en­vol­ten.
 • Capacitat per treballar les competències que han de tenir els alumnes com estudiants.
 • Capacitat per emmarcar els alumnes en el nivell de competències bàsi­ques que haurien d’haver adquirit i treballar els possibles dèficits de les ma­teixes, i capacitat de sospita de possible trastorn de l’aprenentatge no diag­nosticat per tal de derivar als professionals adequats per a un bon diag­nòstic, i a la vegada adquisició dels coneixements bàsics per servir de suport per al tractament d’aquest possible trastorn.
 • Capacitat per cercar recursos educatius que l’ajudin a la seva tasca de mo­nitor i monitora de reforç escolar
El tutor del curs és Rubèn Fornós Casares, educador social i cap del departament de Psicopedagogia en el lleure, marc teòric, de l’Escola d’educadores i educadors l’Empordà.Informació i matriculació: www.escolaemporda.cat Els alumnes matriculats rebran al seu domicili el llibre “Reforç escolar. Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en reforç escolar” quins autors són Rubèn Fornós Casares i Lídia Puigvert Vilert, i que s'ha publicat aquest passat mes de desembre. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada