dilluns, 19 de gener de 2015

Projectes de camps de treball 2015: El termini de presentació de propostes estarà obert del 12 al 23 de gener de 2015

Recordatori: Projectes de camps de treball 2015: El termini de presentació de propostes estarà obert del 12 al 23 de gener de 2015

Un camp de treball és una activitat a la qual un jove de diferent procedència s’integra en un grup que es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar, durant un període de 15 dies, un treball de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni, etc... Aquesta tasca es combina amb la realització d’activitats lúdiques i de lleure. Es realitza en zones geogràfiques amb un entorn humà i natural molt divers.

En el camp de treball es crea un immillorable espai educatiu a través de l’acció. La combinació entre el servei a una causa i el temps dedicat a créixer, a crear, a relacionar-se, dóna com a resultat un espai altament educatiu i completament enriquidor.

La realització d’aquesta activitat constitueix un mitjà per a fomentar uns determinats valors: la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge intercultural, el coneixement cultural, etc.

Com a característiques que defineixen els camps de treball destaquem que:
1. Cada camp de treball té un objectiu real i tangible, però també hi ha altres objectius indestriables:
- El descobriment del treball voluntari.
- La vida en grup i l’esforç col•lectiu.
- L’intercanvi entre persones i cultures de diferents països o procedències.
- El coneixement de nous indrets.
- L’aprenentatge de noves maneres de fer i la de gestió del treball
- La descoberta i la implicació en l’entorn immediat: tradició, espais naturals, història, entitats, ...

No és, per tant, una simple activitat de vacances. Són uns dies que afavoreixen unes experiències enriquidores i proposen unes actituds i valors que de ben segur ajudaran a desenvolupar una manera de fer i de viure.

2. El/la participant ha d’estar predisposat/da a conviure, treballar i gaudir del grup.
A un camp de treball s’han de respectar les idees i creences i no es pot discriminar ni marginar ningú/a per raons de sexe, raça, procedència social, creences religioses, discapacitats físiques o intel•lectuals, etc... És un lloc on tot es fa entre tots.
I per tant, es tindran en consideració totes les propostes rebudes a fi de millorar el funcionament del camp de treball

3. En relació al treball el/la participant amb la seva participació activa i conjunta contribueix a realitzar un treball amb contingut social en favor de la comunitat on es realitza el camp.

4. Pel que respecta a les activitats de lleure normalment es realitzen a la tarda, als vespres i els caps de setmana, i són una part molt important del projecte, ja que permetran treballar el grup, les relacions interpersonals i la realitat del poble que acull el camp de treball. Tenen un contingut basat en uns objectius educatius i no només lúdics. És aquí on la tasca de l’equip educatiu te més pes.

Cal tenir clar en els camps de treball que els/les participants són joves (i no infants) i per tant, cal saber adequar l’oferta de lleure a les necessitats d’aquests.

Les activitats de lleure en un camp de treball per a joves poden ser: tallers creatius, descobertes socioculturals de l’entorn més proper, participació en activitats adreçades a joves del poble, descoberta de l’entorn natural, jocs i dinàmiques de grup. També es realitzen tallers relacionats amb el treball tècnic.

5. Mitjançant les activitats i les excursions s’ofereix al participant la possibilitat de conèixer i integrar-se en l’entorn on es desenvolupa el camp de treball.
Un camp de treball no és una activitat on fer "turisme barato".

6. Com a experiència, un camp de treball constitueix una experiència de vida en grup. Suposa sortir de l’individualisme de cadascun experimentant els valors socials que té la vida en grup: la tolerància i la solidaritat. És una manera de desconnectar de les activitats rutinàries i obrir-se a noves experiències. +info


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada