divendres, 19 de setembre de 2014

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)

Per la Resolució de 30 de juliol de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, es torna a prorrogar la vigència de la resolució d'1 d'agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques incloses al programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, prorrogat pel Reial decret-llei 1/2013 de 25 de gener.

La pròrroga del programa PREPARA té efectes des del 16 d'agost de 2014 fins al 15 de febrer de 2015. A més, el Reial decret-llei esmentat estableix la pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos mentre la taxa de desocupació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), superi el 20%.

El programa de requalificació professional de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació inclou l'oportunitat de realitzar un itinerari personalitzat d'inserció i participar activament en accions de requalificació i/o inserció laboral per a les persones aturades, i percebre un ajut econòmic si es compleixen uns requisits concrets.

A qui va dirigit?

A les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les Oficines d'Ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 d'agost de 2014 i el dia 15 de febrer de 2015, ambdós inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada