divendres, 28 de març de 2014

No a les retallades als centres d'atenció a dones que han patit violència masclista

Des del Departament de Benestar Social i Família es vol reestructurar el model d’atenció en els serveis d'atenció a dones que han patit violència masclista i a les seves filles i fills (SIE i SARV) reduint el nombre de professionals a partir del proper 1 de juliol.

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ens hem unit per informar del que suposa aquest canvi en el model d’intervenció i de les conseqüències que d’aquest “canvi” se’n deriven.

Descarreguei-vos el nostre posicionament (pdf).

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARV) són serveis públics.

La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista impulsa una xarxa d’atenció i recuperació integrals dins de la qual s’inclouen aquests serveis. Els eixos principals d’aquesta xarxa són:
  • Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari tant a nivell residencial com no residencial, per a dones que han patit una situació de violència i per als seus fills i filles a càrrec.
  • Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per identificar relacions abusives, evitar-ne la cronificació i garantir la presa de consciència social pel que fa a la inadmissibilitat de la violència masclista.
Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social, l’educació social, la inserció social, la psicologia (amb professionals especialitzats en dones i en infants), per professionals del dret, així com pel personal de direcció i administració.

En el mes de febrer, i des del Departament de Benestar Social i Família s’informa que es vol reestructurar el model d’atenció degut a decisions que descriuen com a “organitzatives, d’interès públic i racionalització de serveis”, i que comportarà la reducció del nombre de professionals en els serveis a partir del proper 1 de juliol. Aquesta decisió s’ha pres sense que s’hagi informat a les dones ateses en aquests serveis de com es veurà afectada aquesta atenció, ni produït en cap moment un espai informatiu previ amb altres persones, professionals i agents implicats en els mateixos, ni cap possibilitat de participació en cap debat.

No es proposa cap argumentació sobre els criteris tècnics que sustenten les polítiques esmentades i nosaltres entenem que el que s’aconseguirà és precaritzar la seva funcionalitat i el seu sentit.

Ens sentim en l’obligació d’informar del que suposa aquest canvi en el model d’intervenció i de les conseqüències que d’aquest “canvi” se’n deriven:
  • Afectació en la qualitat i la quantitat d’atenció a les dones i els seus fills i filles.
  • Afectació en l’atenció a la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits.
  • Desaparició prevista de l’especialització terapèutica (infantil/dones) i la disgregació de funcionalitats fent trontollar el significat d’atenció integral i interdisciplinària desapareix.
  • Privatització del programa d’inserció laboral. Segons se’ns ha informat, aquesta atenció passarà a ser gestionada per la Fundació “la Caixa”.
  • Sobrecàrrega en la feina quotidiana dels professionals causada per la supressió d’algunes de les figures professionals.Una vegada més, les accions polítiques actuals suposen
MÉS VULNERABILITAT DELS RECURSOS I DRETS SOCIALS

Col·legis signants:
  • Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
  • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  • Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Barcelona, 28 de març de 2014

A més a més, s’ha creat el Grup de Protesta Usuàries Sie de les comarques gironines (GPUS), que s’ha organitzat per manifestar el seu rebuig a les mesures previstes. Volen lluitar per aturar les retallades que influiran en el funcionament dels centres on són ateses elles i les seves filles i fills. Com elles diuen, el maltractament no pot esperar. Si els voleu donar suport, podeu signar el document que ens faciliten i fer-nos-ho arribar al CEESC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada