dimecres, 19 de març de 2014

Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella

Aquesta obra presenta els resultats d'una recerca aplicada patrocinada per l'Ajuntament de Barcelona, dirigida per la Universitat de Barcelona i realitzada amb la participació de l'Equip d'Atenció a les Dones, servei adscrit a la Direcció del Programa de Dona de l'ajuntament i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat.

Per un costat ofereix un model integral de fases d'alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella que ens permet aprofundir la nostra comprensió d'aquest procés orientant l'exploració a fer, la valoració diagnòstica resultant i la intervenció a realitzar, contribuint de manera decisiva a una major eficàcia i qualitat de l'atenció proporcionada des dels serveis socials.
Però aquest llibre no es limita a desenvolupar aquest model, sinó que per a cada una de les dimensions i subdimensions que defineix aporta els corresponents qüestionaris escalats i/o registres d'índex per tal de ser mesurades i valorades. Amb aquesta bateria d'instruments es mesuren quatre dimensions: Violència, Separació, Salut i Inclusió Social. Varis d'aquests instruments són de nova creació i suposen una innovació important en el camp de l'atenció a les dones que viuen violència masclista de parella. Altres són escales reduïdes i adaptades a la nostra realitat d'escales utilitzades a nivell internacional.
Per consultar aquesta obra cliqueu aquí:

Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada