dijous, 5 de desembre de 2013

La Diputació de Girona convoca les Beques Patronat Francesc Eiximenis 2014

La Diputació de Girona convoca les Beques Patronat Francesc Eiximenis 2014: Beca de Recerca en Ciències Socials i Humanes i la Beca de Recerca en Ciències Naturals, destinades a donar suport d’una manera prioritària als investigadors joves, en període de formació o en les primeres etapes d’activitat investigadora. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 de febrer al 31 de març de 2014.

El Patronat Francesc Eiximenis, organisme autònom de la Diputació de Girona, convoca la Beca de Recerca en Ciències Socials i Humanes i la Beca de Recerca en Ciències Naturals per al 2014, amb l’objectiu de fomentar la recerca en l’àmbit de la circumscripció de Girona, d’acord amb les bases següents: BASES

S’atorgaran dues beques als dos millors projectes de recerca d’entre els presentats, a criteri del jurat, sempre que siguin inèdits i facin referència a l’àmbit territorial del Patronat. Una de les dues beques s’atorgarà a un projecte en l’àmbit de les humanitats o es ciències socials, mentre que l’altra recaurà en un projecte en el camp de les ciències de la vida, de la terra o del medi.

Cadascuna de les dues beques està dotada amb 4.500 €. L’import es farà efectiu en dues parts iguals de 2.250 €, una vegada deduïdes les quantitats d’acord amb la legislació fiscal vigent. El primer pagament es realitzarà en el moment que es resolgui la concessió, i la resta, quan es presenti el treball final i un cop s’hagi emès un informe favorable de la qualitat d’aquest.

Les beques estan destinades a donar suport d’una manera prioritària als investigadors joves, en període de formació o en les primeres etapes d’activitat investigadora. Les sol·licituds hauran de ser individuals i cada candidat només podrà presentar una sola sol·licitud. Es donarà preferència a treballs amb entitat pròpia i amb uns objectius circumscrits i acotats al termini de realització i lliurament previst.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada