divendres, 8 de novembre de 2013

La Direcció General de Joventut organitza un cicle de conferències que analitza la situació i les necessitats de la joventut catalana

El cicle “A contracorrent. L’impacte de la crisi en les trajectòries juvenils” donarà a conèixer els resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

La Direcció General de Joventut organitza, del 14 de novembre al 18 de desembre, el cicle de conferències “A contracorrent. L’impacte de la crisi en les trajectòries juvenils” per a fer públiques les principals conclusions de la darrera Enquesta a la joventut de Catalunya (ECJ12). L’equip d’especialistes que ha analitzat les dades de l’Enquesta exposarà com afecta la crisi a les transicions a la vida adulta dels i de les joves i quin paper juguen les polítiques públiques i la família en aquest context.

L’EJC és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, executada cada cinc anys per l’Observatori Català de la Joventut amb el suport de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’anàlisi de les condicions de vida i els processos de transició a la vida adulta de les persones joves té per objectiu proporcionar informació actualitzada, fiable i rellevant que contribueixi a orientar les polítiques de joventut. Atès que la darrera Enquesta és del 2007, els resultats de l’EJC12 permeten visualitzar quina ha estat la repercussió de la crisi sobre la joventut catalana durant aquest quinquenni. Amb aquest propòsit, s’ha entrevistat a 3.000 joves, dels quals 634 són nascuts fora de l’Estat espanyol, la qual cosa ha permès fer una anàlisi acurada d’aquest col·lectiu i obtenir una imatge més precisa del conjunt de la joventut catalana.

El cicle de conferències s’adreça al personal tècnic i càrrecs electes de les administracions públiques, a membres d’organitzacions del Tercer Sector i al personal investigador de les universitats i institucions de recerca. Les inscripcions ja estan obertes al web de l’Observatori Català de la Joventut.

La conferència inaugural, “Joves i família en el procés de transició a la vida adulta: teixint nous lligams”, a càrrec del sociòleg Pau Marí-Klose, se centrarà en els processos d’emancipació i se celebrarà al Palau de la Generalitat el 14 de novembre. Les altres conferències, de caràcter temàtic, tindran lloc a la seu de la Direcció General de Joventut (carrer de Calàbria, 147, de Barcelona). La del 21 de novembre analitzarà la transició escola-treball; el 28 de novembre s’organitzarà la tercera conferència, sobre salut; el 4 de desembre es tractaran les desigualtats de gènere; l’11 de desembre, la cinquena analitzarà la pobresa i la mobilitat social, i la conferència de cloenda, “Una mirada global sobre la joventut a Catalunya”, tindrà lloc el 18 de desembre.

Les sis sessions es podran seguir al compte de Twitter @joventutcat a través de l’etiqueta #Acontracorrent.

Més informació:
- Programa general del cicle
- Inscripcions i informació general del cicle
- Més informació sobre l’Enquesta a la joventut de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada