divendres, 28 de juny de 2013

SIDA STUDI promou l'educació sexual als centres educatius de Justícia Juvenil de Catalunya

L'entitat intervindrà en diversos centres d’Educació de Justícia Juvenil de Catalunya aquest any
Al llarg del 2013 i gràcies al suport de l’Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Barcelona, SIDA STUDIintervindrà en diversos centres d’Educació de Justícia Juvenil de Catalunya, per incidir en la prevenció i promoció de la salut sexual entre un grup de població especialment vulnerable com és el de menors i joves en el context de Justícia juvenil.

Aquest projecte pretén donar continuïtat i profunditat al treball iniciat l’any 2012 amb el projecte Prova pilot per al treball de l’educació afectivo-sexual dirigida als/les menors i joves internats en un centre educatiu de Justícia juvenil, en el marc del programa d’Educació per a la Salut. Un cop realitzat el mateix amb resultats positius en dos centres educatius del territori (treballant amb els seus equips d’educadors/es i en dos grups de menors i joves interns), en aquest 2013 aSIDA STUDI ens proposem, partint dels resultats obtinguts:
  • Donar resposta a les necessitats i potencialitats detectades.
  • Oferir materials i recursos adaptats a les mancances expressades.
  • Promoure habilitats professionals per a la gestió d’aspectes relacionats amb el treball de la salut sexual i afectiva dels menors i joves internats/des.
Sobre la metodologia a utilitzar, en totes les accions a realitzar, aquesta s’acorda i consensua a través de:

- Coordinació compartida amb persona de referència de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil (Departament de Justícia)

- Coordinació i trobades amb diferents professionals de cada centre, com ara els coordinadors dels programes educatius i/o els/les educadors i educadores

Un cop conegudes les necessitats específiques de cada centre participant, es duen a terme dos tipologies d’intervencions: intervencions educatives amb els menors i joves internats i, en paral·lel sessions de suport a l’equip d’educadors/es del centre (com a part directament implicada en dos processos fonamentals per a la reinserció del/la menor i jove).

El projecte finalitzarà amb l’elaboració d’un informe d’avaluació per part dels/les professionals de SIDA STUDI que inclourà propostes de millora de cara a la continuïtat del projecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada