dilluns, 17 de juny de 2013

CONTINGUTS DESTACATS DEL DOGC, BOP i BOE

Ordre ECC/1051/2013, de 7 de juny, del Ministerio de Economía y Competitividad, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Programa Estatal d'Investigació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016.BOE núm. 139 d’11.06.2013.

Ordre SSI/1054/2013, de 3 de juny, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, per la qual es convoquen subvencions a entitats de qualsevol titularitat, sense ànim de lucre, destinades al finançament de programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida per a l'any 2013. BOE núm. 139 d’11.06.2013.

Resolució ENS/1224/2013, de 5 de juny, del Departament d'Ensenyament, per la qual s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs escolar 2013-2014. DOGC núm. 6395 de 12.06.2013.

Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6395 de 12.06.2013.

Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona per la qual s'aproven els preus públics dels estudis de grau i graduat en arts i disseny i formació no reglada de l'Escola Massana i de la formació no reglada de l'Escola d'Art del Treball per al curs 2013-2014. DOGC núm. 6396 de 13.06.2013.

Ordre ENS/115/2013, de 7 de juny, del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. DOGC núm. 6396 de 13.06.2013.

Ordre BSF/116/2013, de 10 de juny, del Departament de Benestar Social i Família, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis de Civisme del Departament de Benestar Social i Família, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6397 de 14.06.2013.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada