dilluns, 10 de juny de 2013

CONTINGUTS DESTACATS DEL DOGC, BOP i BOE

Resolució de 23 de maig de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen ajuts per participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" a Sòria. BOE núm. 131 d’1.06.2013.

Resolució de 3 de juny de 2013, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013, pel qual s'aproven les instruccions per les quals es determina el procediment per autoritzar la residència temporal de menors i l'estada dels monitors, d'origen saharauí, a Espanya en el marc del Programa "Vacaciones en Paz 2013". BOE núm. 133 de 04.06.2013.

Resolució de 14 de maig de 2013, de la Dirección General de Migraciones, per la qual es convoquen subvencions a l'àrea d'integració de persones immigrants. BOE núm. 133 de 04.06.2013.

Anunci d'informació pública, del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge, de regulació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. DOGC núm. 6390 de 05.06.2013.

Llei 4/2013, de 4 de juny, de la Jefatura del Estado, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges. BOE núm. 134 de 05.06.2013.

Resolució ECO/1186/2013, de 3 de juny, de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per a la incorporació, amb caràcter temporal, de personal investigador doctor júnior a les universitats públiques del sistema universitari català (PDJ 2013). DOGC núm. 6391 de 06.06.2013.

Resolució de 16 de maig de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen ajuts destinats a alumnes de sisè curs d'Educació Primària i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament d'un Programa d'"Inmersión Lingüística" durant la tardor de 2013. BOE núm. 135 de 06.06.2013.

Anunci de la Xarxa Local de Municipis Gironins sobre aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a la confecció d'una borsa de treball. DOGC núm. 6392 de 07.06.2013.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada