dilluns, 27 de maig de 2013

La Direcció General de Joventut presenta el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en població jove, en el marc d’una jornada de formació tècnica


Aquesta guia és l’eina que ha d’orientar i facilitar l’actuació dels i les professionals de joventut en la prevenció, detecció i atenció de la violència masclista en el col·lectiu jove

La Direcció General de Joventut ha presentat aquest matí el Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista, en el marc d’una jornada formativa sobre violència masclista en la població juvenil en què hi ha assistit 110 tècnics i tècniques de joventut, professionals dels àmbits sanitari, social i educatiu i personal d’entitats juvenils. Totes les persones assistents han rebut un exemplar del protocol i podran prendre part en els tallers pràctics sobre sensibilització, detecció i atenció i l’acompanyament de joves en situació de violència masclista que s’han organitzat aquesta tarda a la seu de Joventut.

El protocol està específicament adreçat als professionals que treballen amb joves i constitueix una guia pràctica que estableix unes pautes d’actuació comunes per abordar la violència masclista en els nivells de la prevenció i sensibilització, la detecció i l’atenció i acompanyament. Elaborada en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, s’emmarca en el document de referència Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista i, per tant, va en concordança amb els protocols i circuits d’actuació locals i departamentals ja existents.

Aquest document assenyala que una de les especificitats de la violència masclista en persones joves és que resulta difícil d’identificar perquè aquest fenomen s’associa exclusivament a l’abús físic i acotat a l’àmbit de la parella adulta. A aquesta percepció s’hi afegeix la manca d’experiències prèvies que puguin actuar com a referència i els mites molt interioritzats sobre l’amor romàntic, que condueixen a estereotips discriminatoris entre nois i noies.

No obstant, les dades mostren que la violència masclista en l’àmbit de la parella es dóna proporcionalment més en joves que en parelles adultes. Aquest fenomen s’acostuma a expressar a través de la violència de tipus psicològic, sovint en forma de conductes de control i aïllament difícils d’identificar. En aquest sentit, el protocol incideix en la importància de detectar de forma precoç la violència masclista perquè és durant l’adolescència i la joventut quan s’arrelen les creences relacionades amb els models de feminitat i masculinitat. Es tracta d’intervenir en aquesta etapa per tal de garantir uns models de relació igualitaris i de respecte mutu quan aquests joves arribin a l’adultesa.

Més informació:
- Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista
- Igualtat entre home i dones /Polítiques de gènere. Direcció General de Joventut
- Nota de premsa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada