dijous, 18 d’abril de 2013

Protocols d'observació i detecció de la dislèxia (PRODISCAT)

Aquí teniu les pautes PRODISCAT de detecció i actuació en Dislèxia. Aquestes pautes son un encàrrec del Departament d'Ensenyament i estan redactades pel Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Estan subdividides per nivells (P5, Cicle Inicial, Mitjà i Superior. ESO i Batxillerat). Podeu descarregar-te-les totes o només la corresponent al curs que t'interessi.

Aquests protocols tenen com a objectiu poder observar i detectar precoçment els nens que presenten dificultats en l'aprenentatge de la llengua escrita de cara a poder intervenir-hi també al més aviat possible tant per redreçar l'aprenentatge com, si es tracta d'alumnes més grans, per oferir els suports necessaris per assegurar el seu progrés tant acadèmic com emocional.

El protocol va adreçat als mestres i professors perquè són els professionals que millor poden observar i detectar els problemes en 'aprenentatge, en general, i donar el suport de forma adequada en la llengua escrita.

Aquests protocols han estat publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i elaborat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya – CLC:

PRODISCAT - ETAPA INFANTIL (finals de P5)
PROTOCOL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN LA DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU:

PRODISCAT - ETAPA DE PRIMÀRIA
PROTOCOL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN LA DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU:

Els trastorns d'aprenentatge són trastorns de base neurobiològica que afecten a un o més dels processos psicològics bàsics involucrats en la comprensió i l’ús del llenguatge oral i escrit.

Aquests trastorns poden manifestar-se en una manca d’habilitat per escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs matemàtics.

No existeix un patró únic pels trastorns d’aprenentatge. Cada alumne mostrarà diferent grau i tipus de fortaleses i debilitats que afavoriran o dificultaran l’assoliment de les competències bàsiques. Per exemple, un alumne pot tenir moltes dificultats per llegir, però estar molt capacitat per les matèries científiques.

Els trastorns d’aprenentatge no s’han de confondre amb dificultats d’aprenentatge que tenen com a base discapacitats, alteracions emocionals o desavantatges socials o culturals.

En general, els alumnes amb trastorns d’aprenentatge mostren una intel·ligència mitjana o superior, per aquest motiu sembla que hi ha una gran distància entre el seu rendiment real i el rendiment potencial. Pot semblar un alumne brillant en moltes àrees, però tenir escasses habilitats en un aspecte concret.

Els trastorns d'aprenentatge no es poden curar, són presents de per vida, però amb la intervenció adequada, aquests alumnes poden assolir l'èxit a l'escola.

Altres recursos:
Web: XTEC, trastorns d’aprenentatge

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada