divendres, 5 d’abril de 2013

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Girona. Termini de presentació: 26 d'abril de 2013.

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Girona. Termini de presentació: 26 d'abril de 2013.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per l’any 2013 amb tres línies d'ajuts:

una per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
una altra línia per a la concessió d'ajuts a projectes de sensibilització i foment de la cultura de pau.
una altre per a projectes de codesenvolupament.

Destinataris:

Entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona (registrades al Registre Municipal d'Entitats). Aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat
Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’adreçaran a l’alcalde de la ciutat de Girona i es presentaran preferentment en el Registre General de l’Ajuntament de Girona en els impresos normalitzats que estaran a disposició dels sol·licitants a les oficines d’Informació Ciutadana i en aquesta pàgina web. També es podran presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona i per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà fins el dia 26 d’abril de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada