dilluns, 4 de març de 2013

HABITEM TOTS! Accions per al manteniment de l’habitatge

Es tracta d’un projecte propi de la Fundació SER.GI que compta amb el finançament de la Fundació La Marató de TV3. La seva finalitat és garantir el dret a l’habitatge a aquelles persones i famílies que es troben en risc de perdre’l oferint l’acompanyament que faciliti processos d’apoderament i autonomia que, com a conseqüència, evitin les situacions d’exclusió social generades pels desnonaments i les execucions hipotecàries.

Tractem de facilitar la informació, l’orientació i l’assessorament adequats per tal que les persones i famílies ateses puguin resoldre favorablement les seves dificultats en relació a l’habitatge. Afavorim la comunicació i la negociació amb els propietaris (en casos de lloguers) i amb les entitats financeres (en les hipoteques) per tal de trobar solucions que no suposin la pèrdua de l’habitatge i tractem de possibilitar un habitatge alternatiu assequible per a aquelles persones que no puguin conservar la seva vivenda actual (lloguer en règim de masoveria urbana, habitatge d’inclusió, habitatge de Borsa de Mediació…)

Per aconseguir els objectius esmentats portarem a terme una sèrie de tasques que es poden agrupar en les següents línies d’actuació:

A) Atenció a les persones
Es pretén iniciar un procés en què l’usuari relati la seva situació per tal de poder fer-ne un diagnòstic acurat i iniciar un procés d’acompanyament assessorant, informant i facilitant aquells recursos a l’abast.

B) Negociació d’impagaments
Des del projecte treballarem els casos on hi hagi un risc evident de pèrdua de l’habitatge per:
Impagaments rendes de lloguer
Impagaments de quotes d’amortització hipotecària
Divergències entre propietaris i llogaters per incompliments del contracte d’arrendament.

C) Cerca d’habitatge assequible alternatiu
L’alternativa de la masoveria urbana hauria de permetre reduir considerablement l’import mensual de la renda del lloguer a canvi d’una sèrie de millores i del manteniment de l’habitatge realitzades pels llogaters.

D) Acompanyament
S’establirà un seguiment socioeducatiu de les famílies en funció de les necessitats detectades. És imprescindible un treball col·laboratiu amb els serveis d’atenció bàsica i les altres entitats presents al territori. En base a l’acció centrada en el seguiment, volem oferir a la persona i/o família els recursos informatius i d’acompanyament perquè pugui dissenyar els seus propis itineraris.

E) Accions formatives a grups
Es realitzaran una sèrie d’accions formatives/informatives comunitàries sobre aspectes relacionats amb l’habitatge:
  • el sobreendeutament hipotecari,
  • l’estalvi domèstic,
  • els drets i deures dels llogaters, canvis en la legislació vigent…
  • renegociació de rendes de lloguer
La idea principal és trobar fórmules senzilles per fomentar la participació i promoure l’intercanvi entre les persones assistents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada