dimecres, 27 de març de 2013

Novetats en els cursos de monitors/es i directors/es de lleure

Els cursos de monitors i directors de lleure que comencin a partir del curs 2013-2014 (octubre 2013) ja hauran d'estar convocats a través del nou pla d'estudis. A partir d'ara les escoles d'Educadors i Educadores en el lleure se'ns obre un procés d'adaptació dels nous cursos de monitors i directors.

Els nous cursos de monitors i directors de lleure sorgeixen com a resposta a una doble necessitat. Per una banda, es tracta d'actualitzar els cursos de formació en el lleure que s’han estat fent els últims 30 anys, adaptant-los al model de formació per competències que actualment impera tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit laboral. Per l’altra banda, es pretén aconseguir que els cursos de formació en el lleure ocupin un espai propi en el nou sistema de formació professional, ajustant-los al nou marc de les qualificacions professionals, però reivindicant la seva especificitat i el valor afegit que aporten.

A la pràctica vol dir que aquests dos cursos s'equiparan a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representarà més reconeixement i prestigi a la formació que es realitza des de les escoles d'educadors i educadores en el lleure infantil i juvenil, un augment de la seva visibilitat en la societat i l’ampliació de la validesa de les titulacions de monitors i directors fora de Catalunya. Aquests dos cursos passaran a ser una mica més llargs i la gran diferència serà que estaran estructurats en mòduls com els cicles formatius i s'avaluaran per competències

També per aclarir conceptes cal explicar que els nous cursos de monitors/es i directors/es d'activitats d'educació en el lleure no passen a ser cicles formatius, sinó que estaran estructurats en mòduls formatius. Aquests cursos els continuaran impartint les escoles reconegudes d'educació en el lleure però amb l’aplicació de la nova normativa no hauran de fer el curs de directors/es els alumnes que hagin obtingut els títols de:
  • Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística: s'està impartint en l'actualitat
  • Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva: encara no s'està impartint 
Ja que segons el Departament d’Ensenyament capaciten per a desenvolupar les funcions del director/a d’activitats d’educació en el lleure i de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure. 

Tampoc hauran de fer el curs de monitor/a els que hagin obtingut el títol de:
  • Tècnic/a en Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure: encara no s'està impartint 
Ja que també segons el Departament d’Ensenyament capacitarà per a desenvolupar les funcions de monitor/a i monitor d’activitats d’educació en el lleure.

En aquests moments l'únic d'aquests tres cicles formatius que ja s'esta impartint a Catalunya és el CFGS d'Animació Sociocultural i Turística que està emmarcat en l’espai de l’educació superior no universitària; de manera que, els requisits d'accés són tenir el títol del batxillerat, o un altre títol de tècnic/a superior, o equivalents, o haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior, o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.Aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores, de les quals 1.650 corresponen als mòduls professionals que s’imparteixen en el centre educatiu i 350 hores corresponen al mòdul de la Formació en centres de treball.

El CFGS d'Ensenyament i Animació Sòcioesportiva encara no s'està impartint i gual que el CFGM de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada