dissabte, 23 de març de 2013

Aprovada la Llei de creació del Colegio Profesional de Educadores Sociales de La Rioja

El passat 4 de març de 2013, es va aprovar la Llei 4/2013, de 4 de març, de creació del Colegio Profesional de Educadores Sociales de La Rioja.

Amb aquest, ja són 14 els col·legis professionals d’educadores i educadors socials existents a l’Estat. Segons la disposició transitòria quarta d'aquesta llei, podran integrar-se aquells professionals que treballin en el camp de l’Educació Social i que es trobin dins d’algun dels diferents supòsits i que sol·licitin la seva habilitació en el termini d’un any des de l'entrada en vigor de la Llei.

Encara no s'ha obert el termini per sol·licitar l'habilitació. Estigueu atents!

ENCARA NO SABEM QUAN COMENÇARAN A ACCEPTAR-SE HABILITACIONS. US EN MANTINDREM INFORMATS.

El passat 4 de març de 2013, es va aprovar la Llei 4/2013, de 4 de març, de creació del Colegio Profesional de Educadores Sociales de La Rioja.

Amb aquest, ja són 14 els col·legis professionals d'educadores i educadors socials existents a l’Estat. Aquesta Llei regula l’accés al Col·legi Professional d'Educadores i Educadors Socials de La Rioja. Segons la disposició transitòria quarta, podran integrar-se aquells professionals que treballin en el camp de l’Educació Social i que es trobin dins d'algun dels supòsits següents, amb les acreditacions corresponents i que sol·licitin la seva habilitació en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
  • Primer supòsit: Els professionals que hagin cursat estudis específics d'un mínim de tres anys en l’àmbit de l’educació social iniciats abans del curs acadèmic 2001/2002, així com tres anys d’experiència professional amb dedicació plena o principal en tasques i funcions pròpies de l’educació social, acreditats fefaentment abans de l’1 de gener de 2005.
  • Segon supòsit: Els professionals que demostrin estar en possessió d'un diplomatura i/o llicenciatura universitària iniciada abans del curs 2001/2002 i acreditin tres anys d'experiència professional plena o principal en tasques i funcions pròpies de l’educació social abans de l’1 de gener de 2005.
  • Tercer supòsit: Els professionals que acreditin capacitat professional pràctica i vuit anys d'exercici professional amb dedicació plena o principal en tasques pròpies de l’educació social abans de l’1 de gener de 2005.
Ley 4/2013, de 4 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de La Rioja.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada