divendres, 22 de febrer de 2013

IVA i entitats no lucratives. La normativa europea empara l’exempció de les activitats de protecció de la infància i joventut

200 persones, representants d'organitzacions del Tercer sector d'arreu de Catalunya, van participar el passat 11 de febrer a la jornada "L'IVA i les entitats no lucratives", organitzada per Suport Associatiu.

L’objectiu de la jornada era el de reflexionar sobre les novetats fiscals relatives a les exempcions de l’IVA que afecten el Tercer Sector. Per això, Suport Associatiu va convidar tres experts en la matèria de reconegut prestigi al sector:
 • Alejandro Blázquez, professor titular de Dret Financer i Tributari a la Universitat Rey Juan Carlos.
 • Diego Artacho, advocat i ex-inspector d'Hisenda.
 • Joan Blanch, advocat i economista.
Els tres experts van coincidir en assenyalar que les activitats extraescolars i els menjadors escolars duts a terme per entitats de caràcter social són activitats de protecció de la infància i la joventut i, com a tals, haurien d’estar exemptes d'IVA.

L’acte va comptar, a més, amb la participació d’una fila 0 formada per representants de la Federació de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP), els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió general de Treballadors (UGT), la Fundació Pere Tarrés, La Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i dels partits polítics Convergència i Unió (CIU) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

IVA i entitats no lucratives. Conclusions.

Prop de 200 entitats van aplegar-se a la jornada IVA i entitats no lucratives organitzada  per Suport Associatiu l’11 de febrer de 2013. La jornada va comptar amb la participació  d’Alejandro Blázquez, professor titular de Dret Financer i Tributari a la URJC, Diego  Artacho, advocat i ex-inspector d'Hisenda, i Joan Blanch, advocat i economista. 

Pel que fa a la Llei 17/2012, els ponents es van referir al caire automàtic que des de l’1 de gener de 2013 té l’exempció de l’IVA per a totes les entitats que compleixen els requisits per ser considerades de caràcter social. Sobre aquest canvi, es va puntualitzar que afecta els articles 20.1.6, 20.1.12 (quotes) i 20.3 (que s’aplica a les activitats d’assistència social, culturals i esportives).

La taula de ponents va reconèixer que les entitats de caràcter social han perdut el dret a triar entre sol·licitar o no l’exempció malgrat que, en ocasions, les entitats poden preferir no demanar-la a fi de poder recuperar l’IVA suportat.  Es va fer esment, en aquest punt, al fet que l’IVA és un impost que grava el client final i que les entitats exemptes no tenen possibilitat de recuperar l’IVA de les seves compres.

Igualment, es va recordar que les entitats que vulguin l’exempció però dubtin sobre si compleixen o no els requisits poden demanar el reconeixement exprés del seu caràcter social.

Els ponents també es van referir a la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (DGT) segons la qual els serveis prestats pels monitors no quedarien inclosos en l'exempció del serveis d'educació i ensenyament.

En termes generals, tots tres experts van coincidir a recordar que l’IVA és un impost europeu que, com a tal, està regulat per la Directiva 2006/112/CE, norma que cada estat membre ha d’adaptar a la seva legislació però que en cap cas no pot modificar ni restringir.

En aquest sentit, els ponents van lamentar la interpretació massa restrictiva -i, en alguns punts, fins i tot  contradictòria- que la legislació espanyola i DGT fan de la Directiva europea i, entre d’altres, van adduir que

Respecte al concepte d’educació:
 • La Directiva europea no exigeix que l’educació estigui inscrita en cap pla d’estudis per ser considerada exempta, a diferència del que estableix ara la DGT.
 • S’entén que l’ensenyament pot ser considerat com a tal sempre que no tingui una finalitat recreativa o d’oci. 
 • L’exempció de l’IVA no és aplicable únicament a l’ensenyament reglat, com sembla que vol indicar la DGT.
 • El Ministeri d’Educació -a qui la DGT ha demanat un informe intern- no és competent per determinar què és i què no és educació en l’àmbit comunitari.
Respecte al treball dels monitors/es:
 • La DGT considera que estan exemptes les activitats de custòdia i atenció de menors de 6 anys mentre que, en la resta de casos, han de tributar al tipus general. En canvi, la Directiva europea entén que queden exempts de l’impost la prestació de serveis i lliurament de béns directament relacionats amb la protecció de la infància i la joventut realitzats per entitats de caràcter social. La directiva no imposa cap més concreció i no fa la distinció entre infants menors i majors de 6 anys. Aquesta distinció tampoc seria adequada en virtut de la sentència C-415 de 9/02/2006 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que interpreta que la guarda d'infants -sense límit d'edat- pot considerar-se exempta.
 • En tot cas, l’activitat de les entitats de caràcter social que treballen amb infants i joves és educativa i no de custòdia, la qual cosa les situa al marge d’aquest punt concret de l’article 20.1.8 de la Llei de l’IVA i les inclou en l’escenari d’activitats exemptes: “formació d’infants i joves”, “realització de cursos”, “altres activitats anàlogues”.
A banda de les qüestions més tècniques, tant els ponents com els assistents a la jornada van recordar que no es pot carregar el pes de l’impost sobre les espatlles dels infants i les famílies sinó que cal treballar per garantir que l’acció de les entitats arribi al màxim nombre possible de persones que ho necessiten.

Acabades les tres ponències, es va establir un espai de debat en què es va abordar la qüestió de com el sector ha d’encarar la situació actual i es va concloure que:
 • Les accions individuals poden ser perjudicials pel conjunt del sector.
 • Es va apostar, en canvi, per accions col·lectives i, més en concret, perquè la Taula del Tercer Sector Social i la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya, com a entitats que representen el sector, prenguin la iniciativa de reunir-se amb els partits polítics catalans per abordar la problemàtica de l'IVA en els serveis educatius i socials.
Aquestes entitats representants del sector hauran d’articular la seva resposta junt amb d’altres entitats com ara la FaPaC o la Fundació Pere Tarrés, els sindicats i els partits polítics.

En aquest sentit, la Confederació va assumir que la patronal del sector ha de tenir un paper clau en l’articulació d’una resposta a la inseguretat jurídica que actualment pateixen les entitats. 

Finalment, la taula de ponents va advertir que la clau per articular una resposta està en tenir 
una argumentació econòmica i una argumentació jurídica sòlida i acudir als organismes pertinents: Direcció General de Tributs, Ministeri d’Educació, Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i, fins i tot, a la mateixa Comissió Europea.

Descarregueu el resum complet.(format PDF, 319.86 Kb)


Més informació publicada a Educador@s de Girona:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada