dijous, 14 de febrer de 2013

Hisenda obliga a facturar l'IVA als menjadors escolars i a altres activitats de lleure

La patronal espanyola d'empreses de lleure (FOESC) va fer una consulta a Hisenda sobre l'aplicació de l'IVA en les activitats de lleure a les escoles (menjadors escolars, extraescolars, activitats escolars complementàries...)

En referència a la consulta, la resposta vinculant de manera resumida ve a ser aquesta tot i que la patronal catalana del sector del lleure (ACELLEC) ha anunciat que posa el cas en mans dels seus advocats i d'entrada no aplicaran el 21%  als serveis de menjador escolar:

Servei
Entitat que presta el servei
IVA aplicable
Serveis de monitors escolars per l’atenció de nens i nenes en el temps interlectiu del migdia durant el menjador escolar i en aules matinals i de tarda fora de l’horari escolar
Federació, fundació o associació, considerada de caràcter social a efectes de l’IVA
Exempt quan es tracti de serveis de custodia i atenció a menors de 6 anys
21% quan es tracti de serveis de custodia i atenció a nens majors de 6 anys
Societat mercantil
18% quan es tracti de serveis de custodia i atenció a nens menors de 6 anys
21% quan es tracti de serveis de custodia i atenció a nens majors de 6 anys
Activitats extraescolars i d’ensenyament, reforç escolar, ball, idiomes etc
No defineix
Exempt quan els programes de les classes extraescolars estiguin inclosos en algun pla d’estudis del sistema educatiu i no tinguin un caràcter merament recreatiu
21% quan els programes de les classes extraescolars no estiguin inclosos en algun pla d’estudis del sistema educatiu o tinguin un caràcter merament recreatiu
Activitats esportives al centre docent
Centre docent
Exempt
Entitat considerada de caràcter social a efectes de l’IVA
Exempt
Societat mercantil
21%
Activitats extraescolars com colònies/campaments (excursions), activitats programades
Federació, fundació o associació, considerada de caràcter social a efectes de l’IVA
Exempt per als menors de 25 anys
Societat mercantil
10%

L'ACELLEC considera que totes aquestes activitats estan exemptes d'IVA ja que aquesta exempció és una aplicació de la directiva europea 2006/112/CE, que estableix que els estats membres eximiran l'educació de la infància i la joventut de l'IVA. En canvi la resposta de la Dirección General de Tributos, tramesa a l'organització empresarial la darrera setmana de novembre, reconeix el caràcter educatiu dels serveis descrits i recorda també la directiva Europea. Malgrat això, estableix un criteri restrictiu per al reconeixement de les exempcions. No sembla que hi hagi cap altre argument que no sigui el pur afany recaptatori.

L'ACELLEC també considera que la tributació dels serveis escolars descrits al 21 per cent, aplicable tant a empreses mercantils com del tercer sector fa molt complicat prestar-lo amb qualitat educativa i aboca les empreses a la precarització del servei. L'alternativa seria encarir el servei, situació que, òbviament, no és desitjable en l'actual context de crisi econòmica, amb la radical disminució dels ingressos familiars.

En la resposta vinculant que ha donat l'administració de l'estat es pot deduir que les activitats de lleure en dies no lectius (les actualment regulades pel Decret 137/2003) només han de tributar el 10% d'IVA aquelles que estiguin organitzades per una societat mercantil. Les que estiguin organitzades per una entitat sense ànim de lucre considerada de caràcter social a efectes de l'IVA estan exemptes quan els participants siguin menors de 25 anys en aplicació de l'article 20.un.8º de la Llei de l'IVA (Llei 37/92)

Finalment dir que si tenim en compte que l’IVA és un impost directe al consumidor se'ns fa estrany que un mateix consumidor l’hagi o no l’hagi de pagar IVA en funció de qui li proporciona el servei. També es fa estrany que si la normativa europea eximeix l’IVA de les activitats aquí relacionades, Espanya actuï amb unes directrius diferents.

Entenem que els nens i les nenes tenen el dret d'accedir a tots aquests serveis a la vegada que es dóna una necessitat social i per tant l’administració hauria de facilitar aquest accés amb l’exempció de l’IVA independentment de quina sigui l’edat dels usuaris i l’entitat o empresa que presti el servei.

Jordi Iglesias
Educador social col·legiat
Director de l'Escola d'Educadors i Educadores l'Empordà

Més informació: http://educadorsdegirona.blogspot.com.es/2013/02/iva-i-entitats-no-lucratives-la.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada