dimarts, 25 de setembre de 2012

CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA (PFVC)


DEMARCACIÓ DE GIRONA
CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA (PFVC)
Setembre – Desembre 2012

Índex de Cursos
El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles i entitats de formació de reconeguda experiència. El Pla inclou:

CURSOS DE SECTORS (S): són els que giren entorn dels coneixements i habilitats que, en relació a una tasca i/o col·lectiu concret, ha de permetre als voluntaris/es millorar la qualitat de la seva intervenció.

CURSOS DE GESTIÓ (G): són els que tracten i abasten els coneixements i habilitats que, en relació a la gestió i funcionament de l’entitat en totes les seves vessants, ha de permetre als qui desenvolupen tasques de responsabilitats dins de les entitats (presidents, coordinadors de voluntariat i/o de projectes, tresorers, etc...) una millora de la seva tasca.

Superar satisfactòriament un curs, d'acord als criteris d'avaluació establerts, dóna dret a l’alumne/a a l'obtenció d'un diploma del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Aquests cursos del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya estan realitzen amb el suport econòmic de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada