dilluns, 3 de setembre de 2012

Curs de monitors i monitores de lleure a Girona, especial per a persones en atur

CURS FINALITZAT. CONSULTEU ALTRES CURSOS A www.escolaemporda.cat

S'ha convocat un curs de monitors i monitores de lleure a Girona, especial per a persones en situació d'atur. Els alumnes matriculats al curs que presentin l'acreditació oficial d'estar en atur obtindran una beca/descompte de 50€. El curs té un cost de matriculació de 235€, però els alumnes en situació d'atur n'hauran de pagar només 185€, que suposa més d'un 20% de descompte i les places són limitades.

El curs es durà a terme a la seu del Col·legi d'educadores i Educadors Socials de Catalunya a Girona (CEESC), en horari intensiu de matí i tarda. Matins de 09.00h a 14.00h i tardes de 16.00h a 21.00h, durant els dies  9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 d'octubre de 2012.

També hi ha prevista una quota de matriculació especial per a família nombrosa de 215,00€. En aquest cas per acreditar la condició de formar part d’una família numerosa cal adjuntar al full de matriculació una còpia del títol oficial expedit per l'administració competent.

Les condicions d'accés al curs són les mateixes que qualsevol altre curs de monitors, cal tenir 18 anys complerts el primer dia de curs

El responsable d’impartir les classes d’aquest curs a Girona serà el professorat titular de l’Escola l’Empordà, una escola d’educadors en el lleure reconeguda oficialment per Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i els alumnes opten a rebre la titulació oficial de monitor i monitora d’activitats infantils i juvenils en el lleure. Aquest títol s’exigeix per fer activitats amb menors en les activitats de temps lliure tradicionals com ara esplais, casals, campaments i colònies, i està regulat per llei, tot i que d’ençà ja fa uns anys, també comença a ser un requisit indispensable per a ser contractat en activitats portades a terme en l’entorn escolar: horari d’espai d’acollida i de pati, sisena hora, menjadors i transport escolar, colònies escolars i tot el reguitzell d’activitats extraescolars. D’aquí precisament la demanda actual de formació
de monitors i monitores.

L’Escola d’educadors en el lleure l’Empordà farà 15 anys que es dedica a aquesta formació especialitzada i els alumnes que ha format destaquen en la seva majoria per haver adquirit el tarannà d’aquesta escola en quant als dos pilars educatius en què es fonamenta la mateixa: els drets humans i la responsabilitat i el curs es durà a terme en conveni de col·laboració amb el Col·legi d'educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada