dijous, 27 de setembre de 2012

La nova normativa en la formació de Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure


Com afecta la nova normativa en la formació de Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure amb l’aparició de les Qualificacions Professionals i les Certificacions Professionals?

Les escoles d’educadors i educadores en el lleure petites, no sempre tenim la mateixa oportunitat d’expressar la nostra opinió en els mitjans com tenen les escoles més grans. Per aquest motiu i aprofitant les nostres plataformes de difusió també volem opinar de com ens sembla que afectarà la nova normativa en la formació de Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure amb l’aparició de les Qualificacions Professionals i les Certificacions Professionals.

Primerament explicar que està en procés d’aprovació una nova normativa que regularà la formació de Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure per tal d’adaptar aquestes formacions a les noves Qualificacions Professionals i les Certificacions Professionals.

Per contextualitzar la cosa cal recordar que la normativa actual és antiga i això ha estat una bona oportunitat per actualitzar una normativa, ja una mica obsoleta, i els continguts formatius, adaptant-los definitivament als nous temps i les noves necessitats. Està previst per la Direcció General de Joventut que aquesta nova regulació amb l’aplicació dels canvis que comportarà entri en vigor el setembre de 2013.

Com afectarà als Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure que ja tenen la titulació?

Aquest col·lectiu no es veurà afectat per els canvis, ja que la nova normativa té previst que tots els títols obtinguts a l’empara de les Ordres de 25 de novembre de 1981, per les quals s’establien les etapes d’aquests cursos, i els obtinguts posteriorment, quedin homologats de manera automàtica.

Com afectarà als alumnes que vulguin obtenir els nous títols?

Les persones que es vulguin treure aquests títols creiem podran trobar avantatges però també inconvenients amb l’aplicació de la nova normativa:

-La nova formació serà de més hores i conseqüentment s’haurà d’incrementar substancialment el cost dels cursos i això voldrà dir que els cursos seran més llargs i més cars que en l’actualitat.

-Amb l’aplicació de la nova normativa no hauran de fer el curs de directors/es els alumnes que hagin obtingut els títols de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística i de Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva ja que segons el Departament d’Ensenyament capaciten per a desenvolupar les funcions del director/a d’activitats d’educació en el lleure i de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure.

-Tampoc hauran de fer el curs de monitor/a els que hagin obtingut el títol de Tècnic/a en Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure ja que també segons el Departament d’Ensenyament capacitarà per a desenvolupar les funcions de monitora i monitor d’activitats d’educació en el lleure.

-Per altra part està per veure si finalment els alumnes que hagin fet el curs de directors/es amb aquest nou pla d’estudis podran accedir directament als futurs CFGS de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística i el de Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva. Tenint en compte que els únics requisits d’accés en l’actualitat són tenir el títol del batxillerat, o un altre títol de tècnic/a superior, o equivalents, o haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

-També està per veure quina part es convalidarà dels mòduls formatius de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a persones amb titulació universitària de la família de les ciències socials i l’educació.

Com afectarà a les escoles d’educadors i educadores en el lleure?

En tot aquest procés de canvis, possiblement els més perjudicats serem les escoles més petites d’educadors i educadores en el lleure, que si no ens espavilem podríem perdre el tren i finalment haver de tancar. Hi ha tres motius principals que em fan dir això:

1) Les noves exigències normatives i les seves conseqüències en temps i costos pot disminuir greument les possibilitats i l’interès per obtenir aquests títols en aquest temps de crisi.

2) Les escoles petites d’educadors i educadores en el lleure no rebem cap tipus d’ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya malgrat, en el nostre cas, siguem una entitat no lucrativa d'educació en el lleure i d'acció social. Per això ens hem de finançar exclusivament de les matrícules dels alumnes, sense la possibilitat que els nostres preus siguin competitius davant les quotes d’altres escoles més grans que disposen de conveni amb la Generalitat i si que reben ajuts.

3) A partir d’ara aquesta formació ja no serà exclusiva de les escoles d’educadors en el lleure. Per un cantó el Departament d’Ensenyament capacitarà per exercir de director/a o monitor/a en tres cicles formatius i per l’altre el Departament de Treball impartirà les certificacions professionals de monitor/a i director/a que també capacitaran per l’exercici d’aquestes dues professions.

Que ens caldrà fer per no perdre el tren i sobreviure en aquest nou escenari formatiu:

-Continuar formant als nostres alumnes al servei d’una excel·lència acadèmica, amb un enfocament pedagògic propi i amb l’objectiu primordial de formar persones amb un alt nivell de competència professional i amb una total consciència de la seva responsabilitat social.

-Créixer i ampliar horitzons establint acords i convenis amb entitats i institucions per fer arribar al màxim de gent aquesta formació.

-Sol·licitar i tramitar l’homologació com centre col·laborador del Departament de Treball. Perquè qui millor impartirà les noves certificacions professionals de monitor/a o director/a d’activitats de lleure que les actuals escoles d’educadors i educadores en el lleure.

-Seguir impulsant projectes d’acció social que no ens donaran un rendiment econòmic però si seran un valor social afegit als nostres cursos i a la nostra institució. Com per exemple en el nostre cas, el projecte Suma’t-hi, el casal de joves Palamós en acció, o el programa d’integració social Sopa de pedres.

-Demanar a la Direcció General de Joventut que modifiqui la normativa d’activitats de lleure perquè puguin ser més exigents en el seu compliment, mitjançant inspeccions i sancions, per tal de garantir el compliments de ràtios i titulacions i així assegurar la qualitat pedagògica de les activitats i vetllar per la seguretat de les persones participants.

Jordi Iglesias i Mateo, director de l’escola d’educadors i educadores en el lleure l’Empordà

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada