dijous, 19 de juliol de 2012

Confirmat el termini màxim d'adaptació d'estatuts per a les fundacions

L'any 2008 es va publicar el Llibre III del Codi Civil de Catalunya que estableix un nou règim normatiu per a les associacions i fundacions catalanes.

Aquesta normativa obliga les entitats catalanes a modificar els seus estatuts. Tot i així restava pendent que es publiqués la modificació relativa a la part de fundacions.

Finalment, el passat 9 de juliol va entrar en vigor la Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

A la llei, llei es manté el 31 de desembre de 2012 com a data límit per tal que les fundacions adaptin els seus estatuts..

Els efectes que la no-adaptació d'estatuts pot arribar a tenir per les entitats són::
  • No poder obtenir ajuts ni subvencions de l’Administració de la Generalitat.
  • Perdre els beneficis derivats de la publicitat registral.
En el cas de les Fundacions, a més, la no-adaptació dels estatuts es considerarà un incompliment greu de les obligacions del càrrec de patró.

Recordeu, però, que tots aquells articles dels estatuts i del règim intern que siguin contraris a la regulació del Llibre III del Codi Civil, resten sense efecte i són nuls.

Per a més informacío, podeu consultar la guia sobre els canvis en la normativa de fundacions catalanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada