dissabte, 28 de juliol de 2012

Ajudar els joves europeus a trobar feina en un país de la Unió Europea

La Comissió Europea ha endegat un projecte pilot, anomenat ‘El teu primer treball EURES‘, per ajudar els joves a trobar feina en un altre país de la Unió Europea, i gestionat a través de quatre serveis d’ocupació seleccionats -d’Alemanya, Espanya, Dinamarca i Itàlia. En la fase inicial, l’objectiu és millorar la mobilitat transfronterera de cinc mil persones i alhora es pretén que serveixi per assajar la transformació d’EURES en un servei d’ocupació panaeuropeu. A Espanya, la iniciativa està gestionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

El suport financer del programa està dirigit a dos tipus d’activitats:
  • D’una banda, els joves de la UE amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys rebran informació i ajuda per a la contractació i també podran obtenir ajuts financers per presentar la sol·licitud o per a formació. Els contractes han de tenir una durada mínima de sis mesos. Queden exclosos d’aquesta iniciativa els programes de pràctiques i beques.
  • De l’altra banda, les PIME, és a dir, les empreses amb una plantilla de fins a 250 empleats, podran sol·licitar ajuda financera per cobrir part del cost de formació dels treballadors de nova contractació i per ajudar-los a instal·lar-se al país.
La iniciativa és oberta a totes les qualificacions i tipus de feines. Els sol·licitants de feina rebran suport financer, una quantitat fixa per cobrir les entrevistes a l’estranger (entre 200 € i 300 €) i el trasllat (al voltant de 900 €), i també podran sol·licitar un ajut econòmic per cobrir la formació requerida per al nou lloc de treball. Les PIME podran obtenir entre 600 € i 900 € per treballador per tal d’incloure’l en un programa d’integració (per exemple, un curs de llengües o de formació en capacitats requerides per la nova feina).

A la pàgina web del SEPE hi ha una guia que detalla el funcionament del programa.

Les primeres activitats d’aquest projecte pilot han rebut un cofinançament de 4 M€. Una segona etapa s’implementarà a finals de 2012 amb un pressupost de 3,25 M€ destinats a 1.500 col·locacions i una tercera etapa, el 2013, donarà suport a 2.000 noves col·locacions.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada