dimecres, 27 de juny de 2012

Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

2a edició del Màster Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, impartit per l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social en modalitat ON LINE i semipresencial, que s’iniciarà el proper mes de setembre. 

Paral·lelament també s'inicia la 1a edició del Diploma de Postgrau en Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària.

Com a novetat s'ha incorporat un descompte del 5% en el preu de la matrícula per a totes aquelles persones que acreditin estar col·legiades en un Col·legi Professional dels àmbits del treball social, l’educació social, la pedagogia, la psicologia i la infermeria.

Presentació

Els professionals de la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària i llurs organitzacions tenen una sèrie de reptes inherents a la seva professió que fan que l’ètica aplicada esdevingui una eina fonamental per assegurar l’excel·lència de la seva actuació. Són els següents:
  • L’ètica aplicada esdevé un excel·lent marc de referència per a les organitzacions que planegen el seu desenvolupament i ajuda a construir una estratègia fonamentada en el respecte als drets de les persones i en la cura de les relacions humanes.
  • Les organitzacions que vetllen perquè l’ètica aplicada estigui present en totes les seves polítiques milloren el seu clima laboral i, en conseqüència, promouen el benestar de totes les persones que s’hi relacionen.
  • La implementació de l’ètica aplicada en les organitzacions millora la qualitat dels serveis que presten.
  • La implementació de l’ètica aplicada en els equips de treball ajuda a millorar la metodologia de les deliberacions i a trobar millors solucions consensuades i raonades.
  • L’ètica aplicada ajuda els professionals a dotar-se de bons arguments per defensar actuacions fonamentades en principis i valors universals.
  • L’ètica aplicada ajuda els professionals a afrontar situacions controvertides i a trobar-hi la solució més raonada.
L’èxit assolit en la primera edició d’aquest màster ens ha aconsellat mantenir l’estructura i principals  continguts, però també ens ha esperonat a introduir-hi alguns canvis orientats a reforçar la implementació de l’ètica aplicada a les organitzacions i l’anàlisi de situacions pràctiques.

Una altra novetat d’aquest programa formatiu és que permet obtenir la titulació de diploma de postgrau si s’opta per cursar només el primer curs.

Objectius:

Aquesta activitat formativa permetrà als alumnes detectar i resoldre qüestions ètiques, impulsar espais de reflexió ètica i implementar l’ètica en llurs organitzacions.

Així mateix, és un espai on s’agrupen estudiosos i professionals per tal de generar sinergies de recerca adreçada al camp de l’ètica aplicada en la intervenció social, psicoeducativa i sociosanitària.

Més informació: Visualització Baixa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada